Digitaliseringsforening Sjællands formål er at skaffe de deltagende kommuner såvel økonomiske som strategiske fordele ved at fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede digitale systemanvendelse hos de deltagende kommuner.

Job i DIGIT

Ingen ledige stillinger i øjeblikket.
Læs mere

VISION

Digitaliseringsforening Sjælland skaber professionel og omkostningseffektiv værdi for medlemmerne, og arbejder mod, at vi  I 2020 sammen har skabt foreningens fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering – og på vejen har skabt synlige resultater for medlemmerne. Det gør vi under mottoet:  Sammen om fremtidens digitalisering.

Muligheder i fælles identitet og brugerstyring (IDM)

Som et udbryderprojekt af foreningens fælles projekt omkring Støttesystemerne (STS), er der igangsat en foranalyse på...
Læs mere

IT-sikkerhed

Foreningen har tidligere igangsat en foranalyse på EU-persondataforordningen, som træder i kraft i juni 2018. Foranalysen skal...
Læs mere

Fagchefseminar d. 16. og 18. januar

D. 16. og 18. januar holdt foreningen sit første fagchefseminar for fagområderne efter foreningens etablering. Fagområderne var...
Læs mere

MEDLEMMER

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) består af 12 kommuner: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Ringsted, Slagelse og Vordingborg.

Strategiplan 2017-2018

Strategiplan 2017-2018 viser de tiltag og aktiviteter som igangsættes internt i DIGIT. Strategiplanen vil løbende blive...
Læs mere

OM DIGIT

Organisationsdiagram