Nyheder

ERP projektets anskaffelsesfase igangsat

D. 1. maj startede ERP genudbuds-anskaffelsesfasen formelt i DIGIT, og de 11 kommuners fagpersoner inden for Økonomi, Løn og Personale er booket til masser af spændende workshops inden og efter …

Om os

OM DIGIT

VISION

Digitaliseringsforening Sjælland skaber professionel og omkostningseffektiv værdi for medlemmerne. Sammen har vi skabt foreningens fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering – og på vejen har vi leveret synlige resultater for medlemmerne. …

TILBLIVELSE OG FORMÅL

Den 13. maj 2016 blev Den Kommunale Digitaliseringsforening, nu kaldet Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), stiftet af 11 sjællandske kommuner. Den 1. januar 2017 indtrådte Ringsted Kommune som den senest tilkomne kommune …

ORGANISERING

DIGIT er organiseret med en generalforsamling, en bestyrelse, en direktion samt et sekretariat med en projektchef i spidsen for sekretariatets ansatte.