Nyheder

ERP projektets udbudsmateriale er nu tilgængeligt

Den Kommunale Digitaliseringsforening, DIGIT, der arbejder på vegne af 11 sjællandske kommuner, udbyder levering af en it-standard Løsning bestående af et Økonomisystem og et Løn- og Personalesystem, der samlet betegnes …

11 kommuner går sammen om indkøb af KMD Nexus-platform

De 11 kommuner som tilsammen udgør Den Kommunale Digitaliseringsforening (DIGIT) har underskrevet kontrakt med KMD om indkøb af Nexus-platformen til kommunernes social, sundheds- og omsorgsområder. De 11 DIGIT-kommuner (Greve, Guldborgsund, …

Om os

OM DIGIT

VISION

Digitaliseringsforening Sjælland skaber professionel og omkostningseffektiv værdi for medlemmerne. Sammen har vi skabt foreningens fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering – og på vejen har vi leveret synlige resultater for medlemmerne. …

TILBLIVELSE OG FORMÅL

Den 13. maj 2016 blev Den Kommunale Digitaliseringsforening, nu kaldet Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), stiftet af 11 sjællandske kommuner. Den 1. januar 2017 indtrådte Ringsted Kommune som den senest tilkomne kommune …

ORGANISERING

DIGIT er organiseret med en generalforsamling, en bestyrelse, en direktion samt et sekretariat med en projektchef i spidsen for sekretariatets ansatte.