Som et udbryderprojekt af foreningens fælles projekt omkring Støttesystemerne (STS), er der igangsat en foranalyse på potentialer ved fælles identitets og brugerstyring (IDM) i DIGIT. Resultatet af foranalysen skal fremlægges på DIGIT generalforsamlingen i juni, hvor det afgøres om der skal igangsættes et fælles IDM-projekt. Projektgruppen består af repræsentanter fra Vordingborg, Kalundborg, Odsherred, Greve, Slagelse og DIGIT sekretariatet.