I DIGIT er vi blandt andet i gang med at analysere, hvordan vi sammen kan lave bruger- og rettighedsstyring, og hvordan vi kan og vil anvende ESDH i fremtiden (se hele DIGITs projektportefølje her).

I Bruger- og Rettighedsstyring er projektgruppen sammen med en række aktører fra forskellige DIGIT-kommuner blandt andet ved at afdække mulighederne i aktuelle open source-løsninger rundt om i Danmark og udarbejde et idealiseret scenarie for brugerstyring set med ”kundens” øjne.

ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering)-projektet er ved at indsamle data blandt andet ved afholdelse af workshops. Allerede i projektets forrige fase blev det klart, at DIGITs medlemskommuner anvender ESDH meget forskelligt – det spænder fra basis ESDH til at bruge ESDH som fagsystem, f.eks. på PPR og Byggesag. På den baggrund har ESDH-projektet valgt at afholde workshops om fem forskellige brugerrejser.