Digital ledelse – endnu et buzzword?

Måske, men ikke desto mindre er det vigtigt, at chefer og ledere i DIGIT også er bevidste om deres ledelsesansvar ift. digitalisering, og blandt andet derfor var alle foreningens fagchefer inviteret til seminar d. 11. oktober 2017 med overskriften “Digital...