Måske, men ikke desto mindre er det vigtigt, at chefer og ledere i DIGIT også er bevidste om deres ledelsesansvar ift. digitalisering, og blandt andet derfor var alle foreningens fagchefer inviteret til seminar d. 11. oktober 2017 med overskriften “Digital ledelse”.

I DIGIT definerer vi “Digital ledelse” som ledelsesmæssige kompetencer til at se digitalisering og IT som et middel til løbende forbedringer for at lykkes med kerneopgaven. Derfor var der på seminariet, som blev afholdt hos Comwell Køge Strand, også et oplæg omkring DIGITs metoder ift. gevinstrealisering med fokus på, at det er forandringerne, der skaber gevinsterne – og at det er meget vigtigt, at chefer og ledere driver de forandringer, der skal til for at opnå de gevinster, som projekterne skaber mulighed for.

På seminariet var der mulighed for at deltage i gruppearbejder omkring DIGITs projekter og boblere (mulige projekter) for sammen med DIGITs tværgående projektledere at drøfte ledelsesopgaven ift. at lykkes med projekterne og opnå de ønskede mål og gevinster.

Den kommende EU-databeskyttelsesforordning fylder meget hos cheferne, og derfor blev der fra foreningen kastet lys over, hvad forordningen kommer til at betyde for den enkelte chef og leder – herunder hvilket ledelsesansvar og -beføjelser som den kommende forordning lægger op til.

“Digital ledelse” sker i alle fagområder, og som afslutning på seminariet var der mulighed for, at fagcheferne på tværs af fagområder kunne drøfte dagens input med egen kommune. Så der var både noget at tage med hjem samt give til DIGITs videre fælles arbejde.

Vi glæder os til et nyt og spændende DIGIT fagchefseminar i foråret 2018.

 

PowerPoint-slides fra seminaret kan ses her:

Fagchefseminar okt 2017 – masterslides inkl. informationssikkerhed

Fagchefseminar okt 2017_ Grp_bruger og rettighedsstyring

Fagchefseminar okt 2017_Grp_DUBU

Fagchefseminar oktober 2017_Grp_Aula

Fagchefseminar oktober 2017_Grp_ERP

Fagchefseminar oktober 2017_ Grp ESDH

Fagchefseminar oktober 2017_Grp_FSIII

Fagchefseminar oktober 2017_Grp_Informationssikkerhed

Fagchefseminar oktober 2017_Grp_Monopolbrudsprojekterne

Marianne Levinsen – Fremtidens digitale ledelse og kommunen i next level