Den 23. januar 2018 holdt de 12 DIGIT kommuner ekstraordinær generalforsamling og traf tre væsentlige beslutninger, som tilsammen understøtter den fælles vision om øget harmonisering af det digitale fundament mellem kommunerne.

Generalforsamlingens tre enstemmige beslutninger er:

  • At de 12 kommuner går i et fælles udbud omkring ekstern anskaffelse af databeskyttelsesrådgivning (DPO-rollen) jf. den kommende EU-persondatabeskyttelsesforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018. FUS vil sammen med DIGIT kommunerne stå for udbuddet, og alle 12 kommuner vil til maj have en aftale omkring ekstern varetagelse af DPO-rollen. Det er besluttet, at en første kontrakt skal løbe i 2 år og derefter evalueres.
  • At de 12 kommuner går i et fælles udbud omkring anskaffelse af et fælles ESDH-system. Udbuddet forventes at løbe året ud, hvorefter de første kommuner vil starte implementeringen.
  • At de 12 kommuner indgår i det fælleskommunale samarbejde under OS2 omkring styring af it-brugere (fælles implementering af rollekataloget og OS2MO).