I 2018 besluttede generalforsamlingen at medlemskommunerne skulle gå i et fælles udbud omkring anskaffelse af et ESDH-system, samt gennemføre en fælles implementering efter anskaffelsen.

I 2019 blev der underskrevet kontrakt med Fujitsu.

ESDH-projektet stræber mod:  

  1. En bedre løsning både økonomisk og indholdsmæssigt 
  2. Bedre kvalitet i implementeringen gennem samarbejde og fælles aktiviteter  
  3. Best practice på centrale arbejdsgange 
  4. Højne kvaliteten for slutbrugerne 

I ESDH-projektet baner vi vejen for et langsigtet og udbytterigt samarbejde og skaber således rammerne for flere fælles projekter. Undervejs i projektet høster vi frugten af fagspecialisternes viden i hver af kommunerne og udveksler erfaringer, som tilsammen resulterer i en stribe fælles ’best practice’ arbejdsgange, der skal højne kvaliteten i vores sagsbehandling og journaliseringspraksis.