ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDTERING (ESDH)

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt d. 23.1.18, at de 12 medlemskommuner skal gå i et fælles udbud omkring anskaffelse af et ESDH-system samt gennemføre en fælles implementering efter anskaffelsen. Målsætningen med anskaffelses- og implementeringsfaserne er:​

  • At gennemføre fælles udbud af nyt fælles ESDH​
  • At planlægge og gennemføre fælles organisatorisk implementering af fælles ESDH-system, herunder bl.a.:​
    • Sikre udvælgelse og udarbejdelse af væsentlige best practice forretningsprocesser, som implementeres lokalt i kommunerne​
    • Sikre grundlag for ensartet uddannelse- og sparring undervejs i implementeringen​
    • Sikre grundlag for fælles kontrakt- og leverandørstyring samt driftsorganisering omkring bl.a. support og servicemålsopfølgning​.