Der er i DIGIT regi etableret en fælles informations- og datasikkerhedsprojektgruppe, som har følgende overordnede målsætninger for deres arbejde frem mod ikrafttrædelse af EU-persondataforordningen maj 2018: ​

  • At øge fremdriften med implementering af ISO 27001 i de enkelte DIGIT-kommuner som grundlag for implementering af EU-persondataforordningen ​
  • Central udvikling af skabeloner, retningslinjer, metoder, uddannelsesmateriale og værktøjer ​
  • Styrke det faglige miljø omkring arbejdet med informations-og datasikkerhed​
  • Skabe overblik over informations-og datasikkerheden på tværs af DIGIT-kommunerne, herunder etablere en løbende rapportering ​
  • Høste gevinster og synergier gennem etablering af fælles løsninger for informations-og datasikkerhed ​
  • Facilitering af workshopper med ledere fra kommunaldirektør til fagområdelederniveau omkring ledelse af informationssikkerhed
  • Identifikation, optimering og kvalitetssikring af de ”gode eksempler” fra medlemskommunerne​

    Derudover arbejdes der i DIGIT regi på etablering af en blivende fremtidig fælles informations-og datasikkerhedsfunktion med Data Protection Officer (DPO), som skal etableres centralt og dække alle medlemskommuner.