DIGITALISERING UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

Der er igangsat en afklaring i DIGITs medlemskommuner med relevante fagchefer omkring fremtidig fælles implementering af DUBU 3.0, som forventes klar til ibrugtagning 31.12.2018. ​

I 2010 blev det af regeringen og KL besluttet at styrke IT-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde. Kontrakten med IBM udløber 2018, og der er derfor et genudbud i gang, og en ny leverandør, Netcompany, er valgt.