DUBU-projektet i DIGIT blev igangsat i forbindelse med skiftet fra DUBU 2.0 til DUBU 3.0. I 2010 blev det af regeringen og KL besluttet at styrke IT-understøttelsen på området. Herefter varetog KOMBIT i samarbejde med Socialministeriet, Integrationsministeriet og KL udviklingen af et fælleskommunalt fagsystem, der kunne understøtte kommunernes indsats, kvalitetssikring og prioritering af det specialiserede socialområde. Kontrakten med IBM udløb i 2018, og en ny leverandør, Netcompany, blev valgt, og det nye system blev taget i brug i 2019.