Projektets hovedformål er at anskaffe og implementere en løsning til håndtering af bruger- og rettighedsstyring inkl. en person- og organisationsmaster i alle medlemskommuner.

Formålet er endvidere at sikre, at kommunerne kan:

  • Leve op til kravene i EU-databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og DIGITs informationssikkerhedskrav ift. dokumentation af bruger- og rettighedsstyring.
  • Efterlever KL’s rammearkitektur, hvor der er defineret nogle spilleregler i forhold til monopolbruddet og den fælleskommunale infrastruktur og tilhørende løsninger.

Løsningen er anskaffet/videreudviklet via det fælleskommunale OS2-samarbejde og øvrige open source-fællesskaber.

IdM-løsning består af SOFD Core, OS2Rollekataloget og OS2Sync, og rulles ud i kommunerne i tre etaper.

  • Første etape blev udrullet til alle medlemskommuner i første halvdel af 2019 og bestod af udrulning af OS2Rollekataloget til brug for ”KOMBIT-systemerne”.
  • Anden etape forventes afsluttet i første halvdel af 2021, og omhandler automatisering af administrationen af brugerkonti som fx AD-, Exchange- og OPUS-konti. Den tekniske løsning er på plads i SOFD Core og er kørende i de første kommuner.
  • Tredje etape blev påbegyndt ultimo 2020, hvortil den tekniske løsning også er klar. Implementeringen af løsningen, herunder et stort organisatorisk arbejde til sikring at, at tildeling af adgange og rettigheder til kommunens mange systemer bliver lagt ind i OS2Rollekataloget, forventes at være afsluttet i alle DIGIT-kommunerne medio 2022.

Ultimo 2020 blev drifts- og videreudviklingsfasen igangsat for de områder, der allerede er i drift i DIGIT-kommunerne.