BRUGER- OG RETTIGHEDSSTYRING (IDM)

Projektets formål er at anskaffe og implementere en løsning til håndtering af bruger- og rettighedsstyring inkl. en person- og organisationsmaster i alle 12 kommuner. Projektet omfatter både den tekniske og den organisatoriske del af løsningen. Formålet er endvidere at sikre, at kommunerne kan leve op til kravene i den nye EU-databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven og dermed kan dokumentere, hvilke medarbejdere der har adgang til hvilke IT-løsninger hvornår. Endelig er målet at sikre, at kommunerne også efterlever KL’s rammearkitektur, hvor der er defineret nogle spilleregler i forhold til monopolbruddet/støttesystemerne.

Løsningen bliver anskaffet via det fælleskommunale OS2-samarbejde. Der er derved ikke tale om en traditionel anskaffelse af en kommerciel markedsløsning. DIGIT er ved deltagelse i OS2-samarbejdet med til at drive færdigudviklingen af en sammenhængende IdM-løsning.

Første etape af projektet er udrulning af OS2Rollekataloget til brug for ”KOMBIT-systemerne”. Denne del af løsningen vil være rullet ud til alle 12 DIGIT-kommuner inden sommerferien 2019.  Anden etape, der ender ud med en sammenhængende IdM-løsning, er endnu ikke fastlagt. Der vil blive meldt ud om dette, så snart der foreligger en tidsplan fra det fælleskommunale OS2MO-projekt, der kører i OS2-regi. DIGITs IdM-projekt afventer dette. ​