Den 13. maj 2016 blev Den Kommunale Digitaliseringsforening, nu kaldet Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), stiftet af 11 sjællandske kommuner. Den 1. januar 2017 indtrådte Ringsted Kommune som den 12. kommune i foreningen.

DIGIT blev blandt andet etableret på grund af pres fra KL og staten om mere effektive organiseringer ift. digitalisering. Samtidigt sker der en øget udbredelse af IT i alle fagområder i kommuner, og kompleksiteten på IT-området er højere end nogensinde før, blandt andet på grund monopolbruddet med KMD. Det betyder, at den digitale udvikling gør selv store kommuner ”små” – mht. ressourcer, kompetencer og ”muskler” i leverandørlandskabet.

DIGIT blev således etableret med visionen ”Digitaliseringsforening Sjælland skaber professionel og omkostningseffektiv værdi for medlemmerne,og arbejder mod, at vi I 2020 sammen har skabt foreningens fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering – og på vejen har skabt synlige resultater for medlemmerne. Det gør vi under mottoet: Sammen om fremtidens digitalisering”.

DIGIT består af Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune og Vordingborg Kommune.