Fagchefseminar d. 14. marts med temaet EU-persondataforordningen

EU-persondataforordningen – også kendt som GDPR – banker nu for alvor på døren. Den 25. maj i år skal vi i kommunerne være det, der på moderne dansk hedder ’compliant’ med de nye regler, hvilket hver kommune selv er ansvarlig for at sikre. På fagchefseminaret d. 14....

Årsrapport 2016

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) afholdte fredag d. 2 juni 2017 sin første ordinære generalforsamling på Ringsted Rådhus. I den forbindelse har foreningens udgivet Årsrapport 2016. Torsdag den 17. marts 2016 skrev kommunaldirektørerne fra 11 sjællandske...

Muligheder i fælles identitet og brugerstyring (IDM)

Som et udbryderprojekt af foreningens fælles projekt omkring Støttesystemerne (STS), er der igangsat en foranalyse på potentialer ved fælles identitets og brugerstyring (IDM) i DIGIT. Resultatet af foranalysen skal fremlægges på DIGIT generalforsamlingen i juni, hvor...

IT-sikkerhed

Foreningen har tidligere igangsat en foranalyse på EU-persondataforordningen, som træder i kraft i d. 25. maj 2018. Foranalysen skal munde ud en i række konkrete anbefalinger til de enkelte medlemskommuner omkring, hvilke krav de skal imødekomme for at kunne leve op...