Den 1. juni 2018 afholdt kommunaldirektørerne fra de 12 DIGIT-kommuner ordinær generalforsamling. De to væsentligste drøftelser handlede om DIGIT-kommunernes samarbejde efter kommunerne er gået i drift med et IT-system, som vi har været fælles om at implementere.

 

Ved generalforsamlingen blev det besluttet:

  • at årsrapporten for 2017 godkendes
  • at årsregnskabet for 2017 godkendes
  • at bestyrelsen og ledelsen efter sommerferien skal tale mere omkring det fælles samarbejde med Bech Bruun, som er ekstern DPO (data protection officer) for DIGIT-kommunerne. D12 (digitaliseringschefernes følgegruppe) vil den 15. juni 2018 drøfte konkrete modeller for dette samarbejde både internt i DIGIT og med Bech Bruun
  • at indstillingen omkring, at DIGIT-kommunerne ønsker et videre fælles samarbejde efter implementering af et fælles it-system, er samstemmenede godkendt blandt de 12 kommuner
  • at der gives mandat til, at bestyrelsen og ledelsen til i løbet af efteråret 2018 udarbejder konkrete modeller for DIGIT-samarbejder efter implementeringerne af de enkelte fælles DIGIT-projekter. Konkret skal bestyrelsen og ledelsen frem mod en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år udarbejde udkast til disse modeller i form af organiseringer, økonomi (omkostninger og gevinster) forbundet med de forskellige organiseringer samt mulige governanceprincipper
  • at der frem mod en ekstraordinær generalforsamling skal udarbejdes en 2025-plan med understøttende governanceprincipper for forretningsudvikling på tværs af DIGIT-kommunerne. Endvidere skal der udarbejdes modeller til hvordan medlemsskabet og bidraget til DIGIT kan håndteres ift. de projektbeslutninger, som generalforsamlingen træffer fra år til år
  • at den tidligere bestyrelsesformand, Peter Frost (kommunaldirektør i Køge) efter rotationsprincippet i DIGIT træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Søren Bonde (kommunaldirektør i Guldborgsund) indtræder istedet i bestyrelsen, som derudover består af Jan Lysgaard Thomsen (kommunaldirektør i Kalundborg) samt Claus Thykjær (kommunaldirektør i Greve). Ved det første bestyrelsesmøde efter sommerferien konstituerer bestyrelsen sig med formanden.