​Fredag den 25. januar 2019 afholdt kommunaldirektørerne fra de 12 DIGIT-kommuner ekstraordinær generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev det besluttet:

  • at indstillingen om at gennemføre en fælles analysefase på social-, sundheds- og omsorgsområdet blevgodkendt. Den definerede projektorganisation etableres nu og der afholdes opstartsseminar d. 26.2.
  • at indstillingen om at iværksætte et samarbejde omkring Robotics (automatisering af manuelle processer) ud fra en række definerede minimumskrav både lokalt i kommunerne og på tværs i DIGIT blev godkendt
  • at 2025-planen for DIGIT-projekter med indstilling vedrørende tre nye idéfaser til igangsættelse i 2019, 2020 og 2021 på hhv. arbejdsmarkedssystem, ledelsesinformation og dagtilbud/pladsanvisning blev godkendt. Derudover blev det besluttet, at 2025-planen skal genbesøges til hver ordinær generalforsamling
  • at de indstillede organiseringsmodeller og den indstillede finansieringsmodel for fælles drifts- og videreudviklingsfaser på DIGIT projekter blev godkendt
  • at revideret budget 2019 baseret på de nye projektfasebeslutninger blev godkendt.​

Du kan se DIGITs opdaterede portefølje for 2019-2025 lige her.