Opdateret forretningsplan, som led i den samlede DIGIT strategi 2030

​DIGITs generalforsamling besluttede i september 21 en ny forretningsplan, som led i den samlede DIGIT strategi 2030. Visionen for den samlede strategi 2030 er at skabe et mere integreret forretningsfællesskab mellem medlemskommunerne, hvor der opnås konkrete forretningsgevinster og forretningssynergier.

For hvert projekt i forretningsplanen igangsættes først en idéfase, med det formål – sammen med det enkelte fagområde – at afdække og afklare, om der er potentiale for at gå videre med et egentligt projekt. Generalforsamlingen træffer derefter beslutning om at igangsætte en analysefase, hvor der nedsættes en tværgående projektgruppe med fagpersoner samt en projektstyregruppe med fagchefer fra fagområdet i alle kommunerne. 

Opdateret DIGIT Forretningsplan 2030 – Klik på billedet for åbne som Pdf.