ERP udbuddet er annulleret. Nyt udbud forventes offentliggjort ultimo januar 2023

Den Kommunale Digitaliseringsforening, DIGIT, der arbejder på vegne af 11 sjællandske kommuner, er i gang med udbud af levering af en it-standard Løsning bestående af et Økonomisystem og et Løn- og Personalesystem, der samlet betegnes som ERP, som en Software-as-a-Service (“SaaS”) løsning.

Udbuddet indeholder følgende to delkontrakter:

Delkontrakt 1: Økonomi

Delkontrakt 2: Løn og Personale

Det oprindelige udbud er annulleret med følgende begrundelse:

DIGIT meddeler hermed , at DIGIT som Ordregiver annullerer (aflyser)  udbud af Kontrakt om ERP-Løsning for henholdsvis Delkontrakt 1: Økonomi og Delkontrakt 2: Løn og Personale.

Annullationen er begrundet i, at Ordregiver er blevet opmærksom på nogle centrale uhensigtsmæssigheder i et grundlæggende element i udbudsmaterialet for Delkontrakt 1. Tillige har Ordregiver for såvel Delkontrakt 1 som Delkontrakt 2 vurderet, at udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt har understøttet den tilsigtede konkurrence, herunder har Ordregiver konstateret uhensigtsmæssigheder i den offentliggjorte evalueringsmodel.


Ordregiver har vurderet, at det ikke er muligt at gennemføre de ønskede ændringer af det offentliggjorte udbudsmateriale inden for udbudslovens rammer.

Ordregiver forventer at offentliggøre nyt udbud ultimo januar 2023.

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens §§ 61-66, jf. lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer.

Ordregivers kontaktperson under udbuddet er Janne Jørgensen, DIGIT. Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v., skal i løbet af udbudsprocessen fremsendes via udbudssystemet.