ERP projektets udbudsmateriale er nu tilgængeligt

Den Kommunale Digitaliseringsforening, DIGIT, der arbejder på vegne af 11 sjællandske kommuner, udbyder levering af en it-standard Løsning bestående af et Økonomisystem og et Løn- og Personalesystem, der samlet betegnes som ERP, som en Software-as-a-Service (“SaaS”) løsning.

Udbuddet indeholder følgende to delkontrakter:

Delkontrakt 1: Økonomi

Delkontrakt 2: Løn og Personale

Udbudsmaterialet er nu offentliggjort, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 023-065726

Tidsplanen for udbudsprocessen fremgår af udbudsbetingelserne, og de førstkommende frister er

  • 15. februar 2023 kl.10.00          Frist for modtagelse af spørgsmål inden ansøgning om prækvalifikation
  • 28. februar 2023 kl. 10.00         Frist for ansøgning om prækvalifikation
  • 23. marts 2023 kl. 10.00           Frist for modtagelse af spørgsmål inden indledende tilbud
  • 11. april 2023 kl. 10.00             Frist for afgivelse af indledende tilbud

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens §§ 61-66, jf. lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer.

Ordregivers kontaktperson under udbuddet er Janne Jørgensen, DIGIT. Alle henvendelser, herunder spørgsmål m.v., skal i løbet af udbudsprocessen fremsendes via udbudssystemet.