DUBU-projektet i DIGIT blev igangsat i forbindelse med skiftet fra DUBU 2.0 til DUBU 3.0. Samarbejdet i DIGIT omkring DUBU skal bidrage til, at kommunerne kontinuerligt arbejder sammen om at opnå målsætningerne om: 

At forbedre systemet gennem: 

  • Fælles ændringsønsker 
  • Dialog 

Forbedre brugen af systemet gennem: 

  • Fælles værktøjer for anvendelse 
  • Fælles viden 
  • Sparring om anvendelsen 
  • Fælles undervisning i brugen af systemet