DIGIT kommunerne samarbejde omkring anskaffelse, implementering og fælles drift og udvikling af et fælles ESDH system. I ESDH-projektet baner vi vejen for et langsigtet og udbytterigt samarbejde og skaber således rammerne for flere fælles projekter. Undervejs i projektet høster vi frugten af fagspecialisternes viden i hver af kommunerne og udveksler erfaringer, som tilsammen resulterer i en stribe fælles ’best practice’ arbejdsgange, der skal højne kvaliteten i vores sagsbehandling og journaliseringspraksis. 

EDSH-projektet skal bidrage til, at kommunerne kan opnå målsætningerne om:  

Mere effektiv digitalisering gennem: 

  • Fælles implementering af et brugervenligt, enkelt og øget automatiseret ESDH-system med fokus på lavere anskaffelsesomkostninger end hvis kommunerne selv skulle anskaffe samt mere effektiv implementering pga. samarbejdet 
  • Samme kernesystem indenfor elektronisk sags- og dokumenthåndtering 
  • Koordineret og ensartet teknisk og organisatorisk implementering  
  • Koordineret udvælgelse, udvikling og implementering af best practice forretningsprocesser på centrale områder 

Højere kvalitet i digitaliseringen gennem: 

  • Systemunderstøttelse af en høj grad af enkelthed og brugervenlighed. 
  • Bred systemanvendelsen (ift. funktionalitet & organisatoriske målsætninger) på de forskellige fagområder, hvor systemet anvendes  
  • En klar strategisk afklaring af hvornår og hvordan ESDH anvendes ift. andre fagsystemer