ERP systemet er det første system, som DIGIT kommunerne samarbejde omkring, og vil ligeledes være det første system, som kommunerne i DIGIT skal i et fælles genudbud på økonomi- og lønområdet med fokus på fortsat fælles effektivisering, yderligere harmonisering af forretningsprocesser samt god understøttelse af det eksisterende velintegrerede samarbejde på tværs af DIGIT kommunernes økonomi- og lønfunktioner.  

Målsætningerne for ERP samarbejdet er konkret at: 

  • Sikre en konsolidering af de indgående samarbejdsaftaler (fælles forretningsprocesser) og skabt muligheder for nye fælles værdiskabende projektorganiseringer.  
  • Opnå gode samarbejdsrelationer på medarbejderniveau, kontrakter er tilpassede så vidt muligt og der er udvekslet fælles forretningsprocesser, som er implementeret ens i så høj grad som muligt.