DIGIT kommunerne samarbejde omkring informations- og datasikkerhed, og samarbejdet skal bidrage til, at kommunerne kan opnå målsætningerne om: 

Mere effektiv digitalisering gennem: 

  • Fælles DPO (Databeskyttelsesrådgiver)  
  • Fælles ISMS (Ledelsessystem for informationssikkerhed)  
  • Fælles forventninger om indgåelse og efterlevelse af databehandleraftaler til underleverandører til DIGITkommuner  
  • Harmonisering af informationssikkerhedsarbejdet i medlemskommunerne ved fortsat udvikling af fælles Informationssikkerhedsregler 

Højere kvalitet i digitaliseringen gennem: 

  • Sparing, videndeling og fælles awareness-aktiviteter, som kan højne medlemskommunernes informationssikkerhed til et balanceret niveau fastsat på baggrund af en risikobaseret tilgang  
  • Rådgivning om informationssikkerhed i udbudsfasen af fælles DIGIT udbud således, at informationssikkerhed indtænkes ved nye DIGIT-systemer