DIGIT-kommunerne samarbejder (og har samarbejdet) omkring implementering af monopolbrudssystemerne Sags- og Partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Syge- Dagpengesystem (KSD). 

Samarbejdets hovedfokus er måling af gevinster og udarbejdelse af fælles to-be-processer, som kan danne grundlag for de forandringer, der skal sikres for at kunne opnå gevinsterne. 

Efter implementering beslutter kommunerne, om de ønsker at fortsætte samarbejdet i et drift- og videreudviklingssamarbejde eller i et netværk med sparring.