Kommunale samarbejder om digitalisering giver gevinst på flere fronter

11 sjællandske kommuner lander stor kontrakt om nyt løn- og økonomisystem. Ved at gå sammen er det blevet muligt for kommunerne i højere grad at stille krav til leverandøren om en skræddersyet løsning. Dermed får godt 9.000 medarbejdere på tværs af de 11 kommuner et bedre og mere effektivt system at arbejde i.

Større købekraft og flere muskler at spille med, når systemet skal udvikles – til gavn for både kvalitet, arbejdsglæde og videndeling på tværs af kommunegrænser. Det er resultatet af et samarbejde mellem 11 sjællandske kommuner, som nu har indgået en kontrakt om indkøb af et nyt løn- og økonomisystem med KMD til i alt 876,5 millioner kroner for en aftale, der samlet set løbet over 11 år. Kommunerne kommer på i tre bølger, således at den reelle kontraktlængde er otte år pr. kommune.

På tværs af de 11 kommuner i DIGIT arbejder små 9.000 medarbejdere dagligt med fx at betale regninger, lægge budgetter, udføre ledelsestilsyn og udbetale løn til kommunens medarbejdere. Gevinsten ved at de 11 kommuner får et system, der er målrettet den kommunale virkelighed, er derfor stor.

  • I realiteten drejer det sig om 9.000 medarbejderes mulighed for at arbejde i et system, der passer til opgaverne. Havde hver kommune stået for sig og lavet hvert sit udbud, ville resultatet for den enkelte kommune være dårligere end det, vi kan skabe sammen. Når kommunerne samler sig om opgaven, bidrager det til større kvalitet og i sidste ende større arbejdstilfredshed for den enkelte medarbejder, der arbejder i systemet, siger Lene Østergaard Lunde.
    Samarbejde på tværs af kommuner er vejen frem, når det gælder den effektive digitaliseringsindsats, mener Lene Østergaard Lunde, direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen i Køge Kommune og formand for styregruppen bag udbuddet i de 11 kommuner.
  • Vi ønsker at udnytte mulighederne i digitalisering og effektivisering af en række arbejdsgange. Derfor arbejder vi ikke kun sammen om selve indkøbet af et nyt system men også om, hvordan vi anvender det. Ved at bruge kompetencerne på tværs af de 11 kommuner, sparer vi dels tid i den enkelte kommune, ligesom vi bliver bedre i fællesskab, siger Lene Østergaard Lunde.
    En af gevinsterne ved det fælles indkøb er også, at medarbejderne kan tage deres kompetencer med, hvis de skifter stilling mellem de pågældende kommuner.

De 11 kommuner er alle medlemmer af DIGIT – Digitaliseringsforeningen Sjælland. For 7 af de 11 kommuner er det anden gang, der arbejdes sammen om anvendelse og udnyttelse af systemet. Både det nuværende og det tidligere fælles udbud viser, at der er fordele ved at arbejde sammen såvel på prisen for systemet som i anvendelsen. Den kommune, der sparede mest i sidste udbud, reducerede omkostningerne til økonomi- og personaleadministration med op mod 6 millioner kroner om året.

Fakta om samarbejdet:
De 11 kommuner i DIGIT består af Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune og Vordingborg Kommune.

De 11 kommuner udnytter på flere måder, at de fremadrettet har det samme løn- og økonomisystem. Som en del af projektet er indbygget, at kommunerne arbejder sammen om at ensrette arbejdsgange. Man lærer af hinanden og finder dermed frem til de mest effektive måder at bruge systemet på. Det har betydning for effektiviteten, ligesom det betyder, at en medarbejder, der skifter job mellem de 11 kommuner, allerede kender systemet og arbejdsgangene i det nye job.

Pressekontakt:
Lene Østergaard Lunde, direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen i Køge Kommune og formand for den styregruppe i DIGIT, der står bag udbud og indkøb af nyt løn- og personalesystem. Tlf: 28 79 20 20