Digitaliseringsforening Sjælland skaber professionel og omkostningseffektiv værdi for medlemmerne. Sammen har vi skabt foreningens fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering – og på vejen har vi leveret synlige resultater for medlemmerne. Det gør vi under mottoet:  Sammen om fremtidens digitalisering.

DIGITs vision er at etablere et fælles og ensartet fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering, mens vi fortsat leverer synlige resultater for medlemmerne. Kodeordet er harmonisering af de digitale ’hovedveje’, og det gør vi gennem et forpligtende samarbejde, hvor vi sikrer en ensretning af IT-systemlandskabet og tilhørende væsentlige forretningsprocesser på de store service- og myndighedsopgaver, så det bliver muligt at:  

  • Høste fordele på eksempelvis udbud og indkøb.  
  • Effektivisere ressourceforbruget – ét eksemplar af den berømte “dybe tallerken” i stedet for flere.  
  • Skabe en bedre kvalitet – flere kommunekompetencer og erfaringer giver sædvanligvis bedre løsninger end én.  
  • Skabe dygtigere medarbejdere og ledere – fordi vi inspirerer og lærer af og med hinanden. Derudover arbejder vi målrettet og systematisk med gevinster, så forretningsområderne oplever foreningens arbejde som værdiskabende og understøttende i forhold til at kunne gevinstrealisere.