Projektet anskaffer en samlet IdM-løsning bestående af 2 komponenter (SOFD Core og OS2Rollkekataloget), og samarbejdet fortsætter for DIGIT kommunerne i et fælles drift- og videreudviklingssamarbejde. 

Den samlede IdM-løsning skal bidrage til, at kommunerne kan opnå målsætningerne om: 

Mere effektiv digitalisering gennem: 

  • Flere automatiserede processer, genbrug af data samt nemmere og hurtigere tildeling af adgange til brugerne.  
  • Veldefinerede og implementerede processer/retningslinjer for identitets- og brugerstyring, samt et grundlag for mulighed for fælles evt. fremtidig brugeradministration.   
  • Større grad af professionalisme og fællesskab, hvor kommunerne løbende bliver mere ensrettede ved, at alle kommunerne i DIGIT anvender samme løsning til bruger og rettighedsstyring. 

Højere kvalitet i digitaliseringen gennem: 

  • Højere datakvaliteten og it-sikkerheden således, at der sker færre fejl på baggrund af mere automatisering.   
  • Brugerne har rette adgange på rette tid ved hjælp af veldefinerede processer/retningslinjer.   
  • Chefer og ledere som godkender adgange til systemer, forvalter dette ansvar ved hjælp af adgang til informationer samlet ét sted om medarbejdernes adgange.   
  • Adgang til data, som skal bruges til kravspecifikation til kommende systemer, er lettere tilgængelige.