DIGIT kommunerne samarbejder omkring Robotics med henblik på at styrke videndelingen og kompetenceudviklingen blandt RPA-udviklere og RPA-projektledere i kommunerne.  

Samarbejdet har fokus på at udnytte den fælles software og lave processer som kan deles på tværs i kommunerne.  

Målsætningen er at skabe størst mulig fleksibilitet samtidig med, at viden og erfaringer udnyttes mest muligt på tværs.