11 kommuner går sammen om indkøb af KMD Nexus-platform

De 11 kommuner som tilsammen udgør Den Kommunale Digitaliseringsforening (DIGIT) har underskrevet kontrakt med KMD om indkøb af Nexus-platformen til kommunernes social, sundheds- og omsorgsområder.

De 11 DIGIT-kommuner (Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Vordingborg) underskrev den 29. december 2021 en fælles kontrakt med KMD A/S om levering, implementering og drift af KMD’s tværfaglige platform Nexus. Indkøbet skal blandt andet være med til at understøtte, at de 11 kommuners borgere oplever en sammenhængende service på kommunernes social-, sundheds- og omsorgsområder samtidig med, at medarbejderne får et fælles overblik over borgernes forløb.

Kontrakten med KMD er indgået efter et EU-udbud med forhandling, hvor tre leverandører blev prækvalificeret – KMD A/S, Netcompany A/S samt Systematic A/S. Udbuddet er gennemført ved, at en stor gruppe af kompetente fagmedarbejdere fra alle 11 kommuner har samarbejdet omkring udarbejdelse af en fælles kravspecifikation og udbudsmateriale, som blev offentliggjort op til sommerferien 2021. I efteråret blev der gennemført forhandlinger og endelige evalueringer, som alle kommunerne også har deltaget i, hvorefter den fælles projektstyregruppe enstemmigt godkendte KMD, som fælles kommende leverandør med KMD Nexus løsningen. DIGIT  kommunerne har gennemført udbuddet med støtte fra advokatfirmaet Bird & Bird.

For nogle kommuner og fagområder svarer den valgte løsning til den, som de har i forvejen. Andre kommuner og fagområder står over for den store og spændende, men også udfordrende opgave i at skulle implementere et helt nyt fagsystem. Uanset om en kommune eller et fagområde står i den ene eller anden situation, er det besluttet, at DIGIT-kommunerne også er sammen om den kommende implementering.

Første del af den fælles implementering starter med en fælles afklarings- og designfase, hvor den fælles projektgruppe og fagmedarbejderne fra kommunerne mødes med leverandøren og afklarer kontrakten endeligt og derefter går i gang med fælles design af løsningens konfiguration. Konfigurationen designes, så den passer til de fælles definerede hovedforretningsprocesser, som kommunerne ønsker at arbejde efter med plads til lokale tilpasninger. Herefter skal løsningen så implementeres lokalt i kommunerne, hvilket sker i to bølger, med henholdsvis seks og fem kommuner i hver bølge. Bølge et går i luften den 1. november 2022 og bølge to går i luften den 1. november 2023. Målene for projektet er at implementere en fælles løsning, som dækker de samlede funktionelle behov på fagområderne fra dag 1 ved bølge 1-kommunernes GO LIVE-dato. Derudover er det målet, at Nexus-løsningen sikrer en mere intuitiv og stabil it-understøttelse af kerneopgaven samt at kommunerne, som en del af den fælles implementering og efterfølgende fælles drift- og videreudvikling i kontraktperioden, står stærkt sammen i dialogen med eksterne samarbejdspartnere og it-leverandører.